Na pozvání mistra Tang Tung Winga strávil Sifu Jiří Hauska týden v italské Bologni ve škole Sifu Maurizia Zanettiho jako asistent mistra Tanga při výuce. Asistoval mu jak při výuce na uzavřených seminářích pro instruktory, kde probíhala výuka formy Yiu Ka Tai Paa (trojzubec) a sparingové formy Cheong Tando Doy chaa (kopí proti šavli), tak na semináři otevřeném, kde se vyučovala forma Pekwa tando.

Rovněž se zde zúčastnil semináře na aplikace a bojové využití stylu Baquazhang.

Kategorie: cesty