styly > etika > úspěchy >


Měj úctu k životu

Čínské bojové umění se zrodilo pro ochranu života. Pouze úctou k životu lze dosáhnout pochopení.


Etika na prvním místě

Etika a disciplína dovoluje vytvořit vztahy mezi lidmi. Všichni lidé tuto tradici musí respektovat a nesmí ji nijak snižovat.


Starej se o morální chování

Když vylepšujeme své kung fu dovednosti, je rovněž nezbytné rozvíjet kvality upřímnosti a inteligence. Správné chování ke svému sousedovi musí být samozřejmostí bez ohledu na situaci.


Respektuj učitele a pěstuj přátelství

To znamená učit se od svého učitele s pokorou, pomáhat s učením mladších studentů a pěstovat přátelství mezi všemi ve škole.


Studuj s pokorou

Ke stálému zlepšování je nutné nebýt povýšený. Je potřeba spolupracovat se všemi ostatními.


Nesnaž se předvádět své vlastní umění a nepovyšuj se nad slabší

Účelem tréninku bojového umění je mít zdravé tělo a dokázat sám sebe ubránit. Nepoužívej ho nerozvážně a proti někomu slabšímu, musíš poznat, co je správné, a bojovat za správné cíle.


Stále cvič

Pro zlepšení svého umění a pro čest svého učitele.


Cesta kung fu

„Cesta“ znamená způsob jak dosáhnout opravdového umění kung fu:

 • kultura těla (fyzická příprava)
 • pěstní formy (tao lu) pro celkovou znalost systému
 • sparingové formy (dui lian) pro bližší poznání systému
 • volný boj (lei tai) pro umění samotné
 • kultura vnitřní energie (qi gong) k pochopení tvůrčích elementů
 • soustředění, meditace a uvolnění k pochopení „cesty“

8 principů jak najít správnou cestu

 1. Účelem bojového umění je zušlechtění ducha
 2. Úcta
 3. Naslouchání
 4. Ticho
 5. Sebeovládání
 6. Nechat svět venku
 7. Soustředění
 8. Pokora